תחומי היערכות

כמעט תמיד גילינו כי היערכות מוקדמת למגוון תרחישי משבר שונים הרלוונטיים לארגון הספציפי מסייעת לארגון גם בחיי היומיום בשגרה. יצירת רמת מוכנות וחוסן ארגוני מסייעת לחשוף פערים חשובים ומהותיים בתהליכי עבודה שוטפים שלא התגלו לפני כן. זה מביא בטווח הקצר לייעול תהליכי עבודה ולהשגת תוצאות שוטפות מיטביות בהתנהלות הארגון ובעיקר יחסכו מהארגון נזקים גדולים ברוב, אם לא בכל- תרחישי המשבר הצפויים. הוכח כבר כי ברבים מהארגונים ניתן לטפל הן ביכולת להכיל את האירוע, לנהל אותו ולא להתנהל על ידו, והן לסיים את האירוע בזמן הקצר האפשרי ולהתאושש מהמשבר בלי נזקים מהותיים להמשכיות העסקית. כך נוכל לשפר את החוסן הארגוני הפנימי והחיצוני לאין ערוך, יחסית למצב הקיים.
מכיוון שרוב המשברים יכולים להתפתח לסידרת השלכות שונות ואפילו בעת ובעונה אחת, גם כאשר מדובר בסיבה מרכזית אחת שגרמה לתחילת המשבר- נדרשת היערכות מוקדמת רב-מערכתית וצוותים מיומנים שידעו להתמודד באופן מקצועי, מהיר ואפקטיבי מרגע שהחל המשבר ועד לסיומו המוצלח, תוך מיזעור הנזקים למינימום הרצוי.

טיפול מקדים במניעה והפחתה של ההשלכות הבאות:

  • פגיעה בחיי אדם ובריאותם
  • פגיעה ביכולת לתת שירות חיוני ונדרש בזמן אמת
  • פגיעה במוניטין הארגון ואובדן לקוחות
  • הטלת אחריות אישית משפטית על נושאי משרה בארגון
  • תביעות נזיקין גבוהות
  • פגיעה עסקית או תפעולית חמורה
  • פגיעה מהותית בלקוחות, בציבור ובמקבלי שירות
  • אובדן נתח שוק ותחומי פעילות
  • פשיטת רגל
ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

סקר סיכונים ארגוני, זיהוי סיכונים ודירוגם, יצירת תוכניות הפחתה ומניעה בקרה ושיפור היערכות

ניהול אירועי אמת

ניהול אירועי אמת

ערכת הוראות עבודה מחייבות שתופעל במצבי משבר וכוננות לשם הכלת האירוע ושמירת הרציפות התפקודית, תוך מיזעור הנזקים/הפגיעות בזמן אמת. הדרכת מנהלי וצוותי חירום ותירגולם בסימולציות המדמות מצבי משבר אקוטיים עפ"י תרחישי הייחוס.

המשכיות עסקית  ורציפות תפקודית

המשכיות עסקית ורציפות תפקודית

איתור תהליכים קריטיים מול סיכונים וניתוח השפעותיהם העסקיות/תפקודיות, בניית תוכניות להמשכיות עסקית, המשך רציפות תפקודית במצבי חירום והתאוששות ממשברים