סוגי משברים

 • פגעי טבע, שריפות, מגפות
 • אירוע מלחמתי
 • איום גיאו-פוליטי
 • אירוע טרור
 • מתקפת סייבר
 • כשל תפעולי עם השלכות רוחב גדולות
 • כשלי IT קרדינליים
 • מחאה חברתית/צרכנית מהותית
 • הסתבכות משפטית קשה של בכירים
 • נפילת שווקים פיננסיים
 • עזיבת לקוח אסטרטגי
 • אובדן מוצר דגל של החברה
 • הופעת מתחרה אסטרטגי בלתי צפוי
פגעי טבע

פגעי טבע

מלחמה

מלחמה

איום גיאו-פוליטי

איום גיאו-פוליטי

אירוע טרור

אירוע טרור

מתקפת סייבר

מתקפת סייבר

מחאה

מחאה